Tin tức & sự kiện

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

ĐIỀU KIỆN  VÀ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH SẢN PHẨM 1.Hãng sản phẩm được bảo hành: VP LIGHTING 2.Thời gian bảo hành: + 2 năm hoặc 10.000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước. + 1 năm hoặc 5.000 giờ sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước. 3.Điều kiện được bảo hành đổi mới: + Sản phẩm còn...
Đọc Thêm

Đọc thêm
LÝ DO ĐÈN CÔNG NGHỆ LED LÀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG

LÝ DO ĐÈN CÔNG NGHỆ LED LÀ XU HƯỚNG TIÊU DÙNG

Đọc thêm